Tìm hiểu về cách phân biệt giữa hồng yến và huyết yến

Ngày xưa, chỉ có các vị vua chúa hay trong giới quý tộc mới được sử dụng các sản phẩm về yến. Nó luôn được xem là sản phẩm quý giá, bảo vệ sức khoe mà khó có thể mua được. Nhưng với ngày nay, yến sào đã trở thành mạt hàng được sử dụng