Giới thiệu về khi chưng tổ yến sào các loại và thời gian bao lâu là tốt nhất hiện nay

Tổ yến thô:

  • Tổ yến nuôi thô tại các tỉnh:

Chưng cách thủy ( hoặc hấp trong nồi cơm): tùy theo tổ yến tuổi của tổ yến, thời gian ngâm trong nước và nhặt lông là khoảng 60p – 150p, thời gian chưng khoảng 15p – 20p.

Tham khảo: Yến chưng đường phèn

Dùng nồi chưng chuyên dụng: thời gian ngâm nở 60p-150p, thời gian chưng 60p – 80p.

  • Tổ yến đảo được khai thác từ các hang động gần biển:

Chưng cách thủy ( hoặc hấp trong nồi cơm): tùy theo tổ yến tuổi của sợi yến sào, thời gian ngâm trong nước và nhặt lông là khoảng 2h – 3h, thời gian chưng khoảng 30p – 40p.

Dùng nồi chưng chuyên dụng: thời gian ngâm nở 2h – 3h, thời gian chưng 2h – 3h.

Yến sào đã qua làm sạch:

  • Tổ yến nuôi đã qua tinh chế.

Chưng cách thủy ( hoặc hấp trong nồi cơm):  thời gian ngâm trong nước 15p, thời gian chưng khoảng 15p – 20p.

Dùng nồi chưng chuyên dụng: thời gian ngâm nở 15p, thời gian chưng 60p – 80p.

  • Yến Đảo được làm sạch phần lông.

Chưng cách thủy ( hoặc hấp trong nồi cơm): thời gian ngâm trong nước là khoảng 15p, thời gian chưng khoảng 30p – 40p.

Dùng nồi chưng chuyên dụng: thời gian ngâm nở 15p, thời gian chưng 2h – 3h.

Liên hệ: toyenxin.com

Quý khách chú ý: sau khi kết thúc quá trình chưng mới tiến hành cho đường phèn vào và bắt đầu dùng, không cho đường phèn vào chưng chung với tổ yến.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *